ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

22   0

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • วัดคัตสึโอจิ
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ร้านค้าปลอดภาษี
 • ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • ศาลเจ้าเฮอัน
 • พิธีชงชาญี่ปุ่น
 • อิออน มอลล์
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า