ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน

55   0

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เกียวโต
 • วัดคินคะคุจิ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เมืองทาคายาม่า
 • สะพานนาคะบาชิ
 • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ
 • อิออน มอลล์
 • ตลาดปลาคุโรมง
 • วัดคัตสึโอจิ
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษี
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น