ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

62   0

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • วัดคิโยมิซุ
 • ถนนสายกาน้ำชา
 • ศาลเจ้าเฮอัน
 • พิธีซงชา
 • อิออน มอลล์
 • เมืองนารา
 • วัดโทไดจิ
 • ตลาดคุโรมง
 • ปราสาทโอซ่าก้า
 • ริงกุ เอ้าท์เล็ท
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
 • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น