ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ฟุกุโอกะ » FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY 5วัน 3คืน

FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY 5วัน 3คืน

153   0

FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
  • บ่อน้ำพุร้อน
  • ยูมิ จิโกกุ
  • ชิโนอิเกะ จิโกกุ
  • สวนดอกไม้คูจู
  • โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
  • DUTY FREE
  • MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT
  • อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET AIR  (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

กำหนดการเดินทาง อัตราท่านละ
12-16 พฤษภาคม 2566 25,999
13-17 พฤษภาคม 2566 25,999
17-21 พฤษภาคม 2566 25,999
18-22 พฤษภาคม 2566 25,999
20-24 พฤษภาคม 2566 25,999
25-29 พฤษภาคม 2566 25,999
26-30 พฤษภาคม 2566 25,999
27-31 พฤษภาคม 2566 25,999
08-12 มิถุนายน 2566 25,999

FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ