ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ฟุกุโอกะ » FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5วัน 3คืน

FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5วัน 3คืน

58   0

FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
  • บ่อน้ำพุร้อน
  • ยูมิ จิโกกุ
  • ชิโนอิเกะ จิโกกุ
  • สวนดอกไม้คูจู
  • โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
  • DUTY FREE
  • MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT
  • อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET AIR  (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

กำหนดการเดินทาง อัตราท่านละ
14-18 มิถุนายน 2566 25,999
16-20 มิถุนายน 2566 25,999
22-26 มิถุนายน 2566 25,999
07-11 กรกฎาคม 2566 25,999
12-16 กรกฎาคม 2566 25,999
21-25 กรกฎาคม 2566 25,999
27-31 กรกฎาคม 2566 28,999
04-08 สิงหาคม 2566 25,999
11-15 สิงหาคม 2566 28,999
18-22 สิงหาคม 2566 25,999
25-29 สิงหาคม 2566 25,999
01-05 กันยายน 2566 25,999
08-12 กันยายน 2566 25,999
22-26 กันยายน 2566 25,999

FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น