ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป

48   0

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ถ่ายรูปตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • ชม+ชิม สวนองุ่นบราซิล
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ถนนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 • ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว
 • พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
 • พิเศษ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 • พิเศษ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 0862224225


ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน