ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ฟุกุโอกะ » SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

62   0

SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน
  • ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ
  • ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ
  • เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน
  • ชมท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือโมจิโค
  • ชิมของอร่อย ตลาดปลาทังงะ
  • ช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET AIR  (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น