ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » Taiwan is calling me 4วัน 3คืน

Taiwan is calling me 4วัน 3คืน

“Taiwan

รหัสโปรแกรม : 16140

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66, เม.ย. 66, พ.ค. 66, มิ.ย. 66 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Taiwan is calling me 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา
  • พัก เถาหยวน 1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน
  • พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ
  • เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค วัดหลงซาน ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101
  • ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 0862224225


Taiwan is calling me 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน