ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » KOREA SEOUL SPRING 5วัน 3คืน

KOREA SEOUL SPRING 5วัน 3คืน

25   0

KOREA SEOUL SPRING 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด
  • สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” ตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • เช็คอิน สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง เดินเล่น สวนสาธารณะยออีโด อิกซอนดง
  • N Seoul Tower หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง 
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR BUSAN (BX)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

วันเดินทาง ราคา/ท่าน (บาท)
14-18 เมษายน 66 23,777
15-19 เมษายน 66 21,777
20-24 เมษายน 66 20,777
21-25 เมษายน 66 20,777
22-26 เมษายน 66 20,777
27 เมษายน -01 พฤษภาคม 66 20,777
28 เมษายน -02 พฤษภาคม 66 21,777
29 เมษายน -03 พฤษภาคม 66 21,777
04-08 พฤษภาคม 66 21,777
05-09 พฤษภาคม 66 19,777
06-10 พฤษภาคม 66 19,777
11-15 พฤษภาคม 66 19,777
12-16 พฤษภาคม 66 19,777
13-17 พฤษภาคม 66 19,777
18-22 พฤษภาคม 66 19,777
19-23 พฤษภาคม 66 19,777
20-24 พฤษภาคม 66 19,777
25-29 พฤษภาคม 66 19,777
26-30 พฤษภาคม 66 18,777
27-31 พฤษภาคม 66 18,777

KOREA SEOUL SPRING 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี