ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » JOURNEY DREAM EUROPE SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

JOURNEY DREAM EUROPE SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

87   0

JOURNEY DREAM EUROPE SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • สวิส
 • นั่งกระเช้าและรถไฟ พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe
 • เช็คอินแลนด์มาร์ค เมืองซูริค ลูเซิร์น
 • สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
 • เที่ยวชม อินเตอร์ลาเคน
 • ช้อปปิ้ง Kirchofer กรุงเบิร์น นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่
 • ฝรั่งเศส
 • เมืองดิจอง เมืองปารีส
 • เยือน พระราชวังแวร์ซาย
 • ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย เรือบาโต มูช
 • ช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ห้างLa Samaritaine
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


JOURNEY DREAM EUROPE SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์