ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » Classic Germany 8วัน 5คืน

Classic Germany 8วัน 5คืน

53   0

Classic Germany 8วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
03 – 10 มีนาคม 66 (วันหยุดมาฆบูชา) 89,999.- 89,999.- 25,000.-
07 – 14 เมษายน 66 (วันหยุดสงกรานต์) 95,999.- 95,999.- 30,000.-
29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 66 (วันหยุดแรงงาน) 89,999.- 89,999.- 25,000.-

ไฮไลท์โปรแกรม

 • รวมค่าวีซ่าแล้ว
 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ St.Goar สู่เมือง Boppart
 • เมืองสุดคลาสสิค Wurzburg
 • มหาวิหารแห่งเมือง Wurzburg
 • เมืองประวัติศาสตร์ Nuremberg
 • เมืองเก่า Rothenburg
 • จัตุรัส Marktplatz
 • ปราสาท Heidelberg และสะพานเก่า Alte Brucje
 • ทะเลสาบทิทิเซ่ และโรงงานนาฬิกากุ๊กกู
 • นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขา Zugspitze
 • ทะเลสาบไอบ์เซ่
 • จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 • ประตูแห่งชัยชนะ และโบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ
 • ช้อปปิ้ง Ingolstady Village Outlet
 • ไส้กรอก ขาหมู และ เบียร์เยอรมัน
 • เดินทางโดย สายการบิน Emirates Airline (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


Classic Germany 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน