ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ฝรั่งเศส » ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

49   0

ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองรูอ็อง
 • มองซ์แซงต์มิเชล
 • กรุงปารีส
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • เอาท์เล็ท ลาวาเล่
 • หอไอเฟล
 • ประตูชัยฝรั่งเศส
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์
 • จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด
 • เสาโอเบลิสก์
 • โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่
 • ล่องเรือบาโตมูช
 • อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เดินทางโดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป