ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » AUTUMN IN ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

AUTUMN IN ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

40   0

AUTUMN IN ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศดังยุโรป
  • อิตาลี เมืองมิลาน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน พระราชวังมิลาน
  • ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
  • สวิส พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก
  • เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
  • ฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ เวนิสน้อย เมืองปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
  • นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre ขึ้นชม มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า
  • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(บาท)

ราคาเด็ก 2-11 ปี (บาท) เด็ก 2-11 ปี

ไม่เสริมเตียง (บาท)

พักเดี่ยว / เดินทาง

ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)

ที่นั่ง หมายเหตุ
13-20 กันยายน 66 61,900 ไม่มีราคาเด็ก

( Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 14,500  บาท)

56,400 12,500 25  
18-25 กันยายน 66 62,900 57,400 12,500 25  
>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท <<

AUTUMN IN ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์