ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ฝรั่งเศส » ทัวร์ฝรั่งเศส Glamorous Grand France Route 10วัน 7คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส Glamorous Grand France Route 10วัน 7คืน

131   0

ทัวร์ฝรั่งเศส Glamorous Grand France Route 10วัน 7คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บ้านโมเน่ต์ ณ เมืองจิแวร์นี
 • เมืองตากอากาศ Deauville
 • วิหารกลางทะเลมงแซ็ง มีแชล
 • เมืองเทพนิยาย Dinan
 • อาสนวิหารนักบุญกาเซียงแห่งตูร์
 • หมู่บ้านชายทะเล Cabourg
 • หอนาฬิกากาโกร์ ซอร์ลอซ
 • ปราสาทเชอนงโซ
 • พระราชวังช็องบอร์
 • เมืองแฟชั่น กรุงปารีส
 • Champs Elysees
 • Arc De Triomphe
 • ล่องเรือบาโตมูช
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • เดินทางโดย สายการบิน ThaiAirways (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฝรั่งเศส Glamorous Grand France Route 10วัน 7คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส