ทัวร์ยุโรป » ทัวร์จอร์เจีย » ทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GRAND GEORGIA 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GRAND GEORGIA 8วัน 5คืน

22   0

ทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GRAND GEORGIA 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา
 • นำท่านถ่ายรูป Mother of Georgia
 • นำท่านชมเมืองอาคัลท์ชิกเค่
 • ชม ปราสาทราบาติ
 • เที่ยวเมืองบอร์จโจมี
 • นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 • เที่ยวเมืองกอรี
 • พาท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 • เที่ยวเมืองคาซเบกี้
 • ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชมป้อมอันนานูรี
 • ชมวิหารสเวติสโคเวลี
 • แวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • ชมวิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี
 • เที่ยวเมืองทบิลิซี
 • ชมสะพานสันติภาพ
 • เที่ยวเมืองอัพลิสต์ชิเคห์
 • เที่ยวเมืองซิกนากิ
 • กำแพงเมืองโบราณ
 • เที่ยวเมืองควาเรลี
 • อาหารครบทุกมื้อ พร้อมมื้อพิเศษ
 • อาหารพื้นเมืองจอร์เจีย
 • เสิร์ฟไวน์พร้อมชมโชว์
 • พักเมือง Borjomi ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ
 • พักใจกลางเมือง Tbilisi
 • พัก Room Hotel Kazbegi หรือ Gudauri Lodge
 • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GRAND GEORGIA 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย