ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

149   0

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 1คืน
 • ดานัง 
 • สะพานมังกร
 • หมู่บ้านกั๊มทาน
 • นั่งเรือกระด้ง
 • เมืองโบราณฮอยอัน
 • วัดลินห์อึ๋ง
 • Café Son Tra Marina
 • ตลาดฮาน
 • พิเศษ!!  Premium Seafood Hotpot Boatget
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง