ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ลาว » ทัวร์ซุปตาร์…ลาว ที่รัก 4วัน 3คืน

ทัวร์ซุปตาร์…ลาว ที่รัก 4วัน 3คืน

175   0

ทัวร์ซุปตาร์…ลาว ที่รัก 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2566
  • ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี
  • ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง
  • ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ประตูชัย
  • เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า
  • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ซุปตาร์…ลาว ที่รัก 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว