ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามใต้ » ทัวร์เวียดนามใต้ ซุปตาร์…เสน่หา ณ ดาลัด 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ซุปตาร์…เสน่หา ณ ดาลัด 3วัน 2คืน

34   0

ทัวร์เวียดนามใต้ ซุปตาร์…เสน่หา ณ ดาลัด 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชม CRAZY HOUSE และ จัตุรัสลามเวียน
  • นั่งรถรางชมความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา
  • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชม วัดตั๊กลัม
  • ชม สวนไฮเดรนเยียเมืองดาลัด ที่สวยงามของเมืองดาลัด
  • สักการะ เจดีย์มังกร วัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียง
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามใต้ ซุปตาร์…เสน่หา ณ ดาลัด 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามใต้