ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์โอซาก้า ซากุระ คาวาอิ 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า ซากุระ คาวาอิ 5วัน 3คืน

187   0

ทัวร์โอซาก้า ซากุระ คาวาอิ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เกียวโต
 • ถนนนักปราชญ์
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ
 • อิออนมอลล์
 • แม่น้ำชินซากาอิ
 • ทาคายาม่า
 • เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • สวนสาธารณะนารา
 • วัดโทไดจิ
 • ย่านชินไซบาชิ
 • ปราสาทโอซาก้า
 • แม่น้ำโอคาว่า
 • ริงกุ เอาท์เล็ท
 • เดินทางโดย สายการบิน PEACH AIR ( MM )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


ทัวร์โอซาก้า ซากุระ คาวาอิ 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า