ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง SHOPPING 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง SHOPPING 4วัน 2คืน

203   0

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง SHOPPING 4วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
 • ชมวิว วิคตอเรียพีค
 • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว
 • ขอพรความรัก วัดหวังต้าเซียน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท
 • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำฮ่องกง
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTIONAL
  1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ
  2. สวนสนุก DISNEYLAND
 • เดินทางโดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE ( HX )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง SHOPPING 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง