ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ฟุกุโอกะ » ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA FREE DAY 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA FREE DAY 5วัน 3คืน

28   0

ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA FREE DAY 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ
  • ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – คาแนลซิตี้ฮากาตะ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET AIR  (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


ทัวร์ฟุกุโอกะ FUKUOKA FREE DAY 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น