ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 2566 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 2566 4วัน 2คืน

122   0

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 2566 4วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เที่ยวดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! 
 • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
 • นั่งรถรางพีคแทรมชมวิว วิคตอเรียพีค
 • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว
 • ขอพรความรัก วัดหวังต้าเซียน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่
 • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำฮ่องกง
 • เดินทางโดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE ( HX )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 2566 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง