ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N (APR)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N (APR)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N (APR)

รหัสโปรแกรม : 15657


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿23,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง - เม.ย. 67

เดินทางโดยดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N (APR)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอูกวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย
  • วันที่ 2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!
  • วันที่ 3 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N (APR)

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE