ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ไหว้พระ นองปิง 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ไหว้พระ นองปิง 4วัน 2คืน

83   0

ทัวร์ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ไหว้พระ นองปิง 4วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
  • นั่งรถรางพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค
  • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว
  • ขอพรความรัก วัดหวังต้าเซียน
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่
  • ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
  • เมนูพิเศษ ติ่มซำฮ่องกง
  • เดินทางโดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE ( HX )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ไหว้พระ นองปิง 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง