ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…ฮ่องกง มูเตลู 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…ฮ่องกง มูเตลู 3วัน 2คืน

154   0

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…ฮ่องกง มูเตลู 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • ชมแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights)
  • หมุนกังหันเสริมศิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว
  • ขอพรเรื่องความรักกัน ณ วัดหวังต้าเซียน
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
  • เดินทางโดย สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…ฮ่องกง มูเตลู 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง