ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน

97   0

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เข้าชมความสวยงาม ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ชมเมืองมิวนิค และจัตุรัสมาเรียนพลาส
 • ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอล “สนามอลิอันซ์ อารีน่า’’
 • ชมเมืองโอเบอรามาเกา
 • ชมความสวยงาม และถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา
 • ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
 • เข้าชม “สวนมิราเบลล์’’
 • เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่ปราสาทปร๊าก
 • ชมความสวยงามและ ถ่ายรูป สะพานชาร์ลส์ หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • ชม ความสวยงามปราสาทครุมลอฟ
 • สัมผัส “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์”หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำสุดโรแมนติก
 • เดินทางโดย สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก