ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

108   0

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
 • วันเทียนมู่ – ล่องเรือมังกร – นั่งสามล้อชมพระราชวัง
 • นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์
 • สะพานมือ
 • สะพานมังกร
 • หมู่บ้านธูป Incense Village
 • เจ้าแม่กวนอิม
 • หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
 • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • มื้อค่ำสุดฟิน พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตส์ญี่ปุ่น
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง