ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ 4วัน 3คืน

161   0

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
  • วันเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร – นั่งสามล้อชมพระราชวัง
  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์
  • APEC PARK – VINCOM PLAZA – หาด MY KHE – วัดหลิ๋นอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
  • ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ –
  • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน คิมิโนโต๊ะ 4วัน 3คืน