ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » ทัวร์ยุโรป โรแมนติกเยอรมัน 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป โรแมนติกเยอรมัน 7วัน 4คืน

163   0

ทัวร์ยุโรป โรแมนติกเยอรมัน 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • แฟรงเฟิร์ต-โรเมอร์-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-วูรซ์เบิร์ก -ชมย่านเมืองเก่า
  • โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอล์สตัด-ช้อปปิ้งเอาท์เลท
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์-ชิมขาหมูเยอรมัน
  • เมืองฟุสเซ่น
  • พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่-ETTAL ABBEY
  • ตามรอยเจ้าหญิงอลิซ
  • มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรสมาเรียนพลาตซ์ อิสระช้อปปิ้ง
  • เดินทางโดย สายการบิน โอมานแอร์ (WY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*ทัวร์ยุโรป โรแมนติกเยอรมัน 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป