ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

96   0

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เที่ยวเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
  • อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars
  • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว
  • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์
  • ขอพรความรัก วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
  • เดินทางโดย สายการบิน EMIRATES ( EK )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง