ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น EXTREME SNOW TOKYO FUJI NIKKO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น EXTREME SNOW TOKYO FUJI NIKKO 6วัน 4คืน

90   0

ทัวร์ญี่ปุ่น EXTREME SNOW TOKYO FUJI NIKKO 6วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • วัดอาซากุสะ-พิธีชงชาญี่ปุ่น-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
  • ฟูจิเท็น-หมู่บ้านน้ำใส-SAGAMIKO เทศกาลประดับไฟ
  • นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคกอน-สะพานชินเคียว-ทะเลสาบชูเซนจิ-โอไดบะ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


ทัวร์ญี่ปุ่น EXTREME SNOW TOKYO FUJI NIKKO 6วัน 4คืน