ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง 3วัน 2คืน

119   0

ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
 • ชมตราประทับมือดารา Avenue of Stars
 • นั่งรถรางพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์
 • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว
 • ขอพรความรัก วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งสินค้าย่านดังจิมซาจุ่ย
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่
 • ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำฮ่องกง
 • เดินทางโดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE ( HX )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง