ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » ทัวร์ยุโรปตะวันออก WONDERFUL EASTERN EUROPE 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก WONDERFUL EASTERN EUROPE 7วัน 5คืน

315   0

ทัวร์ยุโรปตะวันออก WONDERFUL EASTERN EUROPE 7วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย

  • เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก)
  • ปราก – สะพานชาลส์- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- จัตุรัสเมืองเก่า – เชสกี ครุมลอฟ- จัตุรัสเมืองเก่า
  • เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
  • ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ย่านเมืองเก่า
  • มิวนิก – โบสถ์แม่พระมิวนิก – จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
  • เดินทางโดย สายการบิน โอมานแอร์ (WY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*ทัวร์ยุโรปตะวันออก WONDERFUL EASTERN EUROPE 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก