ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ว่าซ่านนนน 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ว่าซ่านนนน 3วัน 2คืน

139   0

ทัวร์เวียดนามกลาง ว่าซ่านนนน 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์
  • ล่องเรือกระด้ง 
  • ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานแห่งความรัก
  • ดานัง – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง ว่าซ่านนนน 3วัน 2คืน