ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หนาวตะโกน FEB ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หนาวตะโกน FEB ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

235   0

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หนาวตะโกน FEB ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • นาริตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ
  • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน – อิออนนาริตะ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หนาวตะโกน FEB ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน