ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว GRAND SAKURA 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว GRAND SAKURA 6วัน 4คืน

148   0

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว GRAND SAKURA 6วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – สวนจิโดริงะฟูจิ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – อูเอโนะ – ชินจูกุ
  • ศาลเจ้าฮิคาวะ – คาวาโกเอะ – สวนกอนเก็นโดะ – อิออน นาริตะ มอลล์
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว GRAND SAKURA 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น