ทัวร์ยุโรป » เนเธอร์แลนด์ » ทัวร์ยุโรป Classic Benelux ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป Classic Benelux ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

110   0

ทัวร์ยุโรป Classic Benelux ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-ล่องเรือบาโตมูซ
  • มงต์มาตร์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ห้างปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งห้าง LA SAMARITAINE
  • เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิร์ก
  • กรุงบัสเซลส์-จัตุรัสกรองค์ปราซ-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-เกนต์-แอนต์เวิร์ป
  • แอนต์เวิร์ป-รอทเทอร์ดาม-กรุงเฮก
  • อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร์-ย่าน RED LIGHT STREET
  • ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ยุโรป Classic Benelux ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน