ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD WINTER 8วัน 5คืน บินภายใน 1 เที่ยว

ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD WINTER 8วัน 5คืน บินภายใน 1 เที่ยว

87   0

ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD WINTER 8วัน 5คืน บินภายใน 1 เที่ยว

ไฮไลท์โปรแกรม

 • DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  DAY 2 อิสตันบูล(ตุรเคีย) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
  DAY 3 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย
  DAY 4 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
  DAY 5 ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  DAY 6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE
  DAY 7 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล
  DAY 8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • เดินทางโดย สายการบิน Turkish Airline (TK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD WINTER 8วัน 5คืน บินภายใน 1 เที่ยว

ทัวร์ตุรกี