ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ลมรักในฤดูหนาว 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ลมรักในฤดูหนาว 5วัน 3คืน

88   0

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ลมรักในฤดูหนาว 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – วัดโคะโตะคุอิน – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – TOKINO SUMIKA
    ลานสกี ฟูจิเท็น – JTC – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ
    วัดนาริตะซัน – นาริตะโอโมเตซันโดะ – BOSO NO MURA – อิออน นาริตะมอลล์
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ลมรักในฤดูหนาว 5วัน 3คืน