ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ บิน PG 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ บิน PG 4วัน 3คืน

127   0

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ บิน PG 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
    นั่งเรือกระด้ง
    พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
    นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์
    พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บาน่าฮิลล์
  • เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ บิน PG 4วัน 3คืน