ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามใต้ » ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด 3วัน 2คืน

117   0

ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • Crazy House
  สวนแห่งแสง (Lumiere Light Garden)
  พักดี 4 ดาว ที่เมืองดาลัด
  นั่ง Cable Car ชมวัดตั๊กลัม
  น้ำตกดาตันลา ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
  โบสถ์โดเมนมารี ย่าน Lam Vien Square
  บินตรง
  ชิมไวน์แดงดาลัด
 • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด 3วัน 2คืน