ทัวร์ยุโรป » ทัวร์จอร์เจีย » ทัวร์จอร์เจีย บินตรง ซุปเปอร์ โปรโมชั่น 5วัน 3คืน

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง ซุปเปอร์ โปรโมชั่น 5วัน 3คืน

107   0

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง ซุปเปอร์ โปรโมชั่น 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • บินตรง โบสถ์เกอร์เกตี้ สะพานสันติภาพ ป้อมอนานูรี วิหารบอดบี
    มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ป้อมนาริกาลา โบสถ์ทรินิตี้
    อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
    พิเศษ!!! ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery
    ช้อป ชิม ชิล ถนนคนเดิน รุสทาเวลี และ ชาเดอนี่
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


ทัวร์จอร์เจีย บินตรง ซุปเปอร์ โปรโมชั่น 5วัน 3คืน