ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG  4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG  4วัน 3คืน

113   0

ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG  4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • บานาฮิลล์ – สวนสนุก FANTASY PARK – สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือ สะพานทอง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์
    ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดหลินอิ๋ง – สะพานมังกร – ช้อปปิ้งตลาดฮาน
    ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน
    หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG  4วัน 3คืน