ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ใครไม่เปย์…ไทเป 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ใครไม่เปย์…ไทเป 4วัน 3คืน

165   0

ทัวร์ไต้หวัน ใครไม่เปย์…ไทเป 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่
  เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก
  วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
  ตึกไทเป 101
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


 

ทัวร์ไต้หวัน ใครไม่เปย์…ไทเป 4วัน 3คืน