ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » นาโกย่า » ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI  ลิงแก้มแดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI  ลิงแก้มแดง 5วัน 3คืน

158   0

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI  ลิงแก้มแดง 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • ลิงออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้
  • ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นาโกย่า – ดูไฟ NABANA NO SATO
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI  ลิงแก้มแดง 5วัน 3คืน