ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5คืน

120   0

ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-วาดุส-ลิคเท่นสไตน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์
    ฟุสเซ่น ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5คืน