ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ฝรั่งเศส » ทัวร์ฝรั่งเศส Romantic FRANCE 8วัน 5คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส Romantic FRANCE 8วัน 5คืน

148   0

ทัวร์ฝรั่งเศส Romantic FRANCE 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU)
    วิหารมงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY)
    มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL)
    ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
    ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฝรั่งเศส Romantic FRANCE 8วัน 5คืน