ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน

83   0

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือบาตามูซ-ดีจอง-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์-ลูเซิร์น-FOX TOWN OUTLET-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน