ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » ทัวร์ยุโรป Germay Austria Swiss France (Jungfrau) 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป Germay Austria Swiss France (Jungfrau) 9วัน 6คืน

58   0

ทัวร์ยุโรป Germay Austria Swiss France (Jungfrau) 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • มิวนิค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์-ลูเซิร์น-ดีจอง-ปารีส
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ยุโรป Germay Austria Swiss France (Jungfrau) 9วัน 6คืน