ทัวร์เอเซีย » ทัวร์สิงคโปร์ » ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE 3วัน 2คืน

132   0

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ซันเทคซิตี้ – น้ำพุแห่งโชคลาภ – Merlion -อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park
    ย่าน China town – วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple – Garden by the bay
    อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!
    THE JEWEL CHANGI
  • เดินทางโดยสายการบิน SCOOT (TR)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE 3วัน 2คืน