ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ลาว » ทัวร์ลาว สะบายดี ปีใหม่ 4วัน3คืน

ทัวร์ลาว สะบายดี ปีใหม่ 4วัน3คืน

190   0

ทัวร์ลาว สะบายดี ปีใหม่ 4วัน3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย
  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์สู่หลวงพระบาง
  ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืดหลวงพระบาง
  พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง
  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง
  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI LION AIR ( SL )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191ทัวร์ลาว สะบายดี ปีใหม่ 4วัน3คืน